parallax background

The smart way to the roots


Su tasarruf eden, yeraltı sulama systemi


Permatube der Water Future Systems

Der PERMATUBE®

der Water Future Systems GmbH


avantaj

 
 


Su kaynakları


Dünya yeryüzün yüzde 71 i su kapsıyor

Yüzde 3 ü tatlısu, bunun büyük kIsmı kutuplarda

Tatlısuyun yüzde 3 ü tarımda sulamaya kullanılıyor

Yüzde 30 si buharlaşarak kayıp ediliyor